Kitchie Nadal and The Stone Forest Ensemble - Malaya


Malaya Lyrics
by Kitchie Nadal and The Stone Forest Ensemble

Magmahal ng walang pangangamba
Malayang malayang malayang malaya ka na

Follow I follow, you are the force that I follow
You are the distances calling, these footsteps to falling
Tomorrow, tomorrow, just another word that I borrow
To name this place where I hide - you pull from inside

Motion emotion, we lose all focus with motion
You are the speed of my breathing, my memory bleeding
Certain uncertain, are you salvation or burden?
You are my silent unrest, my silence undressed

Follow I follow, you are the force that I follow
You are the distances calling, these footsteps to falling
Tomorrow, tomorrow, just another word that I borrow
To name this place where I hide - you pull from inside

Motion emotion, we lose all focus with motion
You are the speed of my breathing, my memory bleeding
Certain uncertain, are you salvation or burden?
You are my silent unrest, my silence undressed

Akyatin ang mga panalangin
Sa langit bigkasin ang mga kwento't pangalan
Pagbabago ng tanawin
Lumikha ng tunog na mapapasunod
Mga ligaw na mga bata
Bigyan ng pag asa

Di mo maiwasan sumabay sa agos
Ng kahirapan't pagdurusa
Nalulunod na sa luha
Huwag magdalawang isip
Humingi ng tulong
Dahil dito lamang
Ako ay kaibigan mo

Sapat na ang mga oras na nakakapit sa patalim
Di mo malalaman kung hindi mo bibitawan
Mahirap mang masilayan kung ano ang hahantungan
Manalig ka't maniwala ka sa aking kaharian

Malaya ka na sa aking piling
Magmahal ng walang pangangamba
Malayang malayang malayang malaya ka na

Follow I follow, you are the force that I follow
You are the distances calling, these footsteps to falling
Tomorrow, tomorrow, just another word that I borrow
To name this place where I hide - you pull from inside

Motion emotion, we lose all focus with motion
You are the speed of my breathing, my memory bleeding
Certain uncertain, are you salvation or burden?
You are my silent unrest, my silence undressed

Follow I follow, you are the force that I follow
You are the distances calling, these footsteps to falling
Tomorrow, tomorrow, just another word that I borrow
To name this place where I hide - you pull from inside

Motion emotion, we lose all focus with motion
You are the speed of my breathing, my memory bleeding
Certain uncertain, are you salvation or burden?
You are my silent unrest, my silence undressed

Akyatin ang mga panalangin
Sa langit bigkasin ang mga kwento't pangalan
Pagbabago ng tanawin
Lumikha ng tunog na mapapasunod
Mga ligaw na mga bata
Bigyan ng pag asa

Di mo maiwasan sumabay sa agos
Ng kahirapan't pagdurusa
Nalulunod na sa luha
Huwag magdalawang isip
Humingi ng tulong
Dahil dito lamang
Ako ay kaibigan mo

Sapat na ang mga oras na nakakapit sa patalim
Di mo malalaman kung hindi mo bibitawan
Mahirap man masilayan kung ano ang hahantungan
Manalig ka't maniwala ka sa aking kaharian

Malaya ka na sa aking piling
Magmahal ng walang pangangamba
Malayang malayang malayang malaya ka na

No comments:

Post a Comment